Müller excenterpers type 150R

(Nubec nr. N18-76)

Recentelijk heeft Nubec deze 150 tons Muller excenterpers aangekocht. Deze pers wordt geïnspecteerd en waar nodig gerepareerd (o.m. nieuwe excenteras). Bent u al geïnteresseerd, neem dan contact met ons op.

Productbeschrijving

 • Fabricaat : Muller
 • Type : 150R
 • Max. drukkracht : 1.500 kN (150 ton)
 • Uitvoering : C-frame
 • Type koppeling : Draaispie
 • Slagen : 50 /min
 • Smering :
 • Tafel : Vast
 • Tafelafmeting :
 • T-gleuf :
 • Doorvalgat :
 • Uitlading : 350 mm
 • Stoterafmeting :
 • Stiftgat in stoter : Ø
 • Stoterversnelling : 75 mm
 • Slagverstelling : 20-140 mm
 • Inbouwhoogte :
 • Afmeting :
 • Gewicht : ca. 9.000 kg

Toebehoren:

 • Integrale vliegwiel- en v-snarenafscherming
 • Trillingdempers

Optioneel:

 • Transport en inbedrijfstelling

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, opdrachten aan ons en op gesloten overeenkomsten met ons de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. deze voorwaarden zijn gedopneerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Recente beoordelingen